Úvod > Aplikace > Požární signalizace

Požární signalizaceSystémy elektrické požární signalizace (EPS) zaujímají v oblasti bezpečnostních technologií významné místo. O rozsahu škod na majetku, či ztrátě lidských životů při požáru často rozhodují pouhé minuty či vteřiny. Proto jen rychlá informace ze systému EPS a včasný zásah hasičů jsou předpokladem k likvidaci požáru již v samém počátku! Základní funkcí systému je odhalení požáru v jeho počátečním stádiu, kdy je snazší požár zlikvidovat a předejít tak ohrožení života a zdraví osob a velkým škodám na majetku.
 
Normy pro požární bezpečnost a posouzení objektů určují kromě standardních protipožárních opatření (únikové východy, hasicí přístroje, odvětrání, nouzová schodiště), zda-li bude třeba v objektu instalovat systém elektronické protipožární ochrany EPS. V případě, že požární zpráva přímo vyžaduje instalaci uvedeného systému, jedná se o objekt s vyšším rizikem vzniku požáru a ohrožení osob. V takovém případě je nutné vybavit budovu samostatnou ústřednou EPS, včetně poplachového výstupu na Hasičský záchranný sbor (HZS) nebo do místa s trvalou obsluhou 24 hodin. V jednodušších případech (bez připojení na HZS) je možné hlásiče požáru připojit do stávajícího systému EZS, čím se snižují finanční náklady na systém. Pouze komplexní a kvalitně navržené požární zabezpečení objektu je schopné plnit svoji úlohu po mnoho let a přinášet plnohodnotnou záruku ochrany majetku a bezpečnosti osob.
 
Systém EPS je zařízení, které je schopné za Vás pracovat spolehlivě 24 hodin denně, aktivně detekovat vznikající požár a okamžitě předat tuto informaci stálé službě nebo nejbližšímu Hasičskému záchrannému sboru. Nabízíme kompletní profesionální řešení pro systémy detekce požáru, detekce úniku plynů, hasicí zařízení, domácí evakuační rozhlas a související doplňkový sortiment.

Kontaktujte nás

Vyberte řešení:

* údaje označené hvězdičkou jsou povinné

 • Konzultace a návrhy systémů
 • Prováděcí projekty
 • Dodávky a montáže technologií
 • Pravidelné půlroční a roční prohlídky
 • Periodické revize
 • Údržbu na vyžádání investora
 • Pozáruční servis
 • Repase a rekonstrukce nevyhovujících systémů
 • Autonomní detektory
 • Běžné požární detektory
 • Průmyslové aplikace
 • Automatická hasící zařízení
 • Evakuační rozhlasový systém
 • Doplňkový sortiment