Úvod > Novinky

Novinky

29. 05. 2018

Dnes proběhla aktualizace SW Aktion CLOUD pro kontrolu přístupu a evidenci docházky.

NOVÉ FUNKCE

Nový design a vylepšení webové aplikace

Modernější, přehlednější a rychlejší.

Filtr pro vyhledávání

Pohodlnější fulltext vyhledávání ve všech sloupcích najednou.

Podpora GDPR procesů

V souvislosti s platností nového NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 (GDPR) od 25. 5. 2018 byly do SW přidány a upraveny funkce pro mazání osobních údajů u osob, přidána historie změn osobních údajů v detailu osoby a pseudonymizace osobních záznamů při exportu dat pro servisní účely (podporu).

Rychlý výběr

Při ručním přidávání průchodů je možné vybrat předdefinované akce typu příchod, odchod, přerušení, celodenní nepřítomnost a další.

Funkce zámek

Ruční zadání 2 akcí je nyní vylepšené o funkci zámku, který automaticky nastaví opačný směr a stejnou mzdovou složku pro průchod. Při neaktivní funkci je zadávání stejné jako doposud.


pdf Návody a videonávody Aktion CLOUD

Archiv novinek