Úvod > O firmě > Evropské projekty

Evropské projektyUž od roku 1994 sa zaobíráme vývojem a dodávkami RFID systémů, většina projektů byla realizována prostřednictvím externích dodavatelů. Na základě rostoucích požadavků trhu s identifikačními technologiemi je čím dál tím složitější zabezpečit potřebné vývojové kapacity externě a výsledky vývoje jsou zejména časově velmi náročné na transfer do výroby. Proto jsme v roce 2007 za pomoci finančních prostředků z Evropské unie přistoupili k rozšíření vývojového centra.

Projekt byl zaměřen na vybudování vývojového centra určeného k rozšíření zejména vlastních kapacit vývoje. Součástí jsou SW aplikace a relační databáze navrženy v souladu s posledními světovými trendy a s využitím nejnovějších technologií (použité prostředí. NET, víceúrovňová architektura a webservices). U HW komponent je kladen důraz především na vysokou užitnou hodnotu, maximální spolehlivost av neposlední řadě použití RoHS součástek. Výsledkem vývoje je systém určený pro identifikaci osob, vozidel, produktů, apod.., Který oproti srovnatelným (konkurenčním) produktem nabídne širokou možnost uplatnění od evidence docházky přes kontrolu vstupů a vjezdů až po RFID identifikaci ve výrobních procesech

Vývojové centrum je zaměřené na vývoj a testování výrobků a technologií v oblasti RFID a biometrické identifikace. V souladu s aktuálními světovými trendy se zabývá vývojem produktů RFID v různých frekvenčních pásmech - LF (125 a 134 kHz - identifikátory Unique, apod..), HF (13,56 MHz - identifikátory Mifare apod..) A UHF (868 MHz a výše) a jejich kombinací s ohledem na vertikální (cenové) i horizontální (specifické funkčnosti) potřeby trhu a důrazem na zvyšování užitné hodnoty se současným snižováním výrobních nákladů. S podobnými požadavky na funkcionalitu budou realizovány vývojové projekty v oblasti biometrické identifikace. 

Vývoj nových produktů pokrývá funkční požadavky a disponuje integračním interface navazujících systémů jako ERP (řízení lidských a výrobních zdrojů), EAM (správa majetku, facility management), integračních bezpečnostních aplikací a grafických nástaveb nebo systémů IB (řízení inteligentních budov), MaR (měření a regulace). Tato strategie je již podporována plánem dlouhodobého obchodního rozvoje společnosti EFG CZ spol. s r.o. a byly navázány kontakty s vedoucími dodavateli systémů z jednotlivých oblastí.

Účast na výstavách patří mezi jeden z hlavních marketingových nástrojů naší společnosti, umožní nám prezentovat aktuální novinky s cílem zviditelnit společnost a upevnit tak její pozici na trhu. Dochází zde k setkání osob z řad odborné i laické veřejnosti, jejich připomínky jsou velmi cenné a mohou být uplatněny při dalším vývoji našich produktů. Výstavy tak udávají další směr vývoje bezpečnostních technologií. Současní zákazníci jsou stejně zváni k prohlídce naší expozice na jednotlivých výstavách, mnohdy zde najdou inspiraci k obnově systému či prostor ke konzultaci dalších svých záměrů v oblasti bezpečnosti.

Projekt byl realizován s cílem vytvořit síť nových odběratelů a partnerských společností a zvýšit tak podíl prodeje systému Aktion.NEXT na zahraničních trzích. Dotace byla využita k zajištění výstavních ploch v zahraničí, konkrétně v Anglii: IFSEC International (13.-16.5.2013), Německu Sicherheits EXPO (3.-4.7.2013) a na Slovensku ELO SYS (15. - 18.10.2013) a tvorbu souvisejících propagačních materiálů.

Účast na výstavách nám přinesla nejen zviditelnění společnosti, ale také upevnění stávající pozice na trhu, zvýšení konkurenceschopnosti, navázání nových partnerských vztahů a samozřejmě příliv nových zákazníků. Navázali jsme také kontakty pro spolupráci v oblasti vývoje našich produktů.